Schweizerdeutsch

De barmhärzig Samariter

Markus Hottiger, Marcel Wittwer 

Musical-CD, Musical-Album, Lieder-/ Theaterheft ... 

Musical Noah

Markus Hottiger, Marcel Wittwer 

Noten Keyboard, Noten Soloinstr. Bb/Eb, Noten Soloinstr. C ... 

David gäge Goliat - Musical

Markus Heusser 

Musical-CD, Musical-Album, Lieder-/Theaterheft ... 

S'Gliichnis vom grosse Fescht

Markus Hottiger, Marcel Wittwer 

Musical-CD, Musical-Album, Lieder-/Theaterheft ... 

Hochdeutsch

David & Goliat (Hochdeutsch)

Markus Heusser 

CD, Lieder-/ Theaterheft 

Esther - Die Königin (Hochdeutsch)

CD, Liederheft 

Isaak (Hochdeutsch)

Markus Heusser 

CD, Lieder-/Theaterheft 

Naaman (Hochdeutsch)

Markus Hottiger, David Plüss 

CHF 29.80

Francais

Bartimée (français)

Markus Hottiger, Marcel Wittwer 

Musical-CD, Musical-Album, Cahier de chants PDF 

De Saul à Paul

Markus Hottiger, Marcel Wittwer 

CD, mp3, Cahier de chants PDF ... 

Le rêveur (français)

Markus Hottiger, Marcel Wittwer 

CD, mp3, Cahier de chants ... 

Les noces de cana

Markus Hottiger, Marcel Wittwer 

CD, mp3, Cahier de chants PDF ... 

English

The Stone is Gone

Markus Hottiger u.a. 

Musical-Album, Song- und Theatertexte PDF 

Zacchaeus - the musical (english)

mp3, Song- und Theatertexte PDF 

Naaman - the Musical (english)

CD, mp3, Song-Book 

Jacob - the Musical (english)

mp3 Übungsdemo, Song- und Theatertexte PDF 

ZUM ANFANG